Tıbbi Gaz Santralleri

Manifold Sistem Tüplü Tıbbi Gaz Santralleri

Oksijen, Azotprotoksit, Karbondioksit ve Karışım Gazlar olmak üzere sağlık ve klinik tesislerin düzenli, sürekli ve güvenilir tıbbi gaz arzının karşılanması için kurulan sistemlerdir.


Manifold Sistem Tüplü Tıbbi Gaz Santralleri

Her bir sistem, gazların türüne ve  basınc değerine göre değişmekte olduğundan her bir santral ait olduğu gaz türüne ve sağlık tesisinin arz miktarına ve mesafe faktörüne göre özel olarak donatılmakla beraber çalışma prensibi olarak sistem aynıdır. Sistemi oluşturan unsurlar gazın tür ve basınç değerine göre değişmektedir. Sistem biri kullanım diğeri yedek olmak üzere iki ayrı eşit sayıdaki gaz tüplerinin bağlı bulunduğu iki ayrı manifold bölümünden oluşur. Kullanım manifoldunun basınç değeri kritik seviyeye düştüğü takdirde sistem otomatik olarak devreye girer ve yedek manifold gaz arzını kesinti olmaksızın karşılar ve böylece süreklilik sağlanmış olur. Sistem kurulumu HTM 02-01 ve TS EN ISO 7396-1 standartlarındaki esaslara göre yapılmaktadır.


Manifold Sistem Tüplü Tıbbi Gaz Santralleri