Ürünler

Tıbbi Gaz Santralleri

Kriyojenik Likit Oksijen Sistemleri   Ürün Sayfasına Git

Tıbbi gazın kriyojenik sıcaklıklarda sıvı olarak depolanması ve ortam sıcaklığında bir gaz halinde buharlaştırılması ile sağlık tesisinin gaz ihtiyacını tedarik etmek için tasarlanan sistemlerdir.


Kriyojenik Likit Oksijen Sistemleri

Sıvı oksijen kriyojenik sıcaklıklarda (eksi 183 ° C'ye kadar) saklanır ve hava ile ısıtılan bir buharlaştırıcıdan geçirilerek ortam sıcaklığında bir gaza dönüştürülür. Kriyojenik tank, normal olarak, yumuşak bir çelik dış kabuk içinde desteklenen bir paslanmaz çelik iç basınç depo ile yapılır. Dış kabuk ile iç depo arasındaki boşluk, içteki ortama ısı transferini en aza indirmek için, sıvı oksijenin buharlaşma hızını azaltan, vakum altında tutulan yüksek performanslı bir yalıtım malzemesi ile doldurulur.Basınç yükseltme buharlaştırıcısına sıvı akışını sağlayan bir basınç arttırıcı regülatör, gerektiği gibi sıvı oksijen sisteminde basıncı otomatik olarak kontrol eder. Sisteminin, hastane taleplerinin yüksek ve sürekli olduğu durumlarda  buharlaştırıcı üzerinde hava akışının kısıtlandığı “buzlanma” eğilimi vardır. Bu koşullar altında, dikkate alınması gereken seçenek ise  ilave buharlaştırıcı eklenmeli ve buharlaştırıcılar arasında otomatik değiştirme sistemi kurulmalıdır. Kontrol paneli tasarımı, BS EN 737-3'te belirtilen tasarım gereksinimlerine uygun ve sistem tasarım akışını sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır.
Manifold Sistem Tüplü Tıbbi Gaz Santralleri   Ürün Sayfasına Git

Oksijen, Azotprotoksit, Karbondioksit ve Karışım Gazlar olmak üzere sağlık ve klinik tesislerin düzenli, sürekli ve güvenilir tıbbi gaz arzının karşılanması için kurulan sistemlerdir.


Manifold Sistem Tüplü Tıbbi Gaz Santralleri

Her bir sistem, gazların türüne ve  basınc değerine göre değişmekte olduğundan her bir santral ait olduğu gaz türüne ve sağlık tesisinin arz miktarına ve mesafe faktörüne göre özel olarak donatılmakla beraber çalışma prensibi olarak sistem aynıdır. Sistemi oluşturan unsurlar gazın tür ve basınç değerine göre değişmektedir. Sistem biri kullanım diğeri yedek olmak üzere iki ayrı eşit sayıdaki gaz tüplerinin bağlı bulunduğu iki ayrı manifold bölümünden oluşur. Kullanım manifoldunun basınç değeri kritik seviyeye düştüğü takdirde sistem otomatik olarak devreye girer ve yedek manifold gaz arzını kesinti olmaksızın karşılar ve böylece süreklilik sağlanmış olur. Sistem kurulumu HTM 02-01 ve TS EN ISO 7396-1 standartlarındaki esaslara göre yapılmaktadır.


Tıbbi Gaz Santralleri


Medikal Hava Santralleri   Ürün Sayfasına Git

Sağlık ve klinik tesislerdeki tıbbi ve cerrahi hava gereksinimlerini karşılamak için kurulan sistemlerdir.


Medikal Hava Santralleri

Sistemi oluşturan unsurlar genel olarak şunlardır;

 • Basınçlı Hava Kompresörleri
 • Bakteri Filtre Grubu
 • Basınçlı Hava Tankı
 • Desikant Kurutucu Ünitesi
 • Otomatik Elektrik Kontrol Paneli
 • 4-7 Bar Regülatör Grubu
 • Bağlantı Elemanları


Tıbbi Gaz Santralleri


Medikal Vakum Santralleri   Ürün Sayfasına Git

Sağlık ve klinik tesislerin güvenli ve sürdürülebilir bir emiş ihtiyacını sağlamak için kurulan sistemlerdir. Sistemin tasarım ve hesaplamaları HTM 02-01 standartlarına göre yapılarak kapasitesi ve bileşenleri belirlenmektedir.


Medikal Vakum Santralleri

Sistem genel olarak şu unsurlardan oluşur;

 • Vakum Pompaları
 • Bakteri Filtre Grubu
 • Vakum Tankı
 • Alarm Ünitesi
 • Elektrik Kontrol Paneli
 • Bağlantı ekipmanları


Tıbbi Gaz Santralleri


Anestetik Gaz Bertaraf Santralleri (Agss)   Ürün Sayfasına Git

Sağlık ve klinik tesis personellerinin atık anestezi gazlarına karşı mesleki maruziyet yaşamamaları için kurulan gaz bertaraf sistemleridir.


Anestetik Gaz Bertaraf Santralleri (Agss)

Operasyon mahallerindeki tıbbi atık gaz prizlerinden boru hattı aracılığıyla elektrikli blower tip dediğimiz  vakum pompaları ile toplanan atık gazların uygun bir ortama egzozu ile tahliye edilmesi şeklinde uygulanmaktadır.


Ventüri Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi   Ürün Sayfasına Git

Agss santrallerinin kurulmadığı tesislerde, basınçlı hava tesisatına bağlanan özel yapım ventüri tipi gaz prizi sayesinde ilgili jakın takımıyla emiş başlar ve tahliye hattından anestezi gazının mahal dışına atımı sağlanır.


Tıbbi Gaz Santralleri