Bölgesel Kontrol Elemanları

Alan Vanası Servis Üniteleri (Avsu)

Sağlık ve klinik tesislerdeki tıbbı gaz ana hattının beslediği birbirinden ayrı alanları bağımsız olarak kontrol edebilmek için tasarlanmış ünitelerdir.


Alan Vanası Servis Üniteleri (Avsu)

Her ünite kendi alanına ait gazların birbirinden ayrı basıncını görsel olarak takip edip; icabında gaz akışını kesmek ve alana ait olası bir arıza ya da bakım-onarım durumlarında ana hattın gaz akışını engellemeden ait olduğu alan için müdehalede bulunabilmeyi sağlayan dağıtım sistemin önemli bir parçasıdır.


Örneğin; bir ameliyathane, bir yoğun bakım servisi, bir yataklı hasta servisi,bir acil müşehade gibi birbirinden farklı her mahal girişinde ilgili sağlık personelinin görebileceği ve ulaşabileceği noktalarda bu üniteler kullanılmaktadır.


Bu üniteler alarmlı ve alarmsız olarak iki türlü de kullanılabilmektedir. Alarm paneli ile beraber kullanılan ünitelerde ayrıca gaz algılayıcı sensör donanımları da  bulunmaktadır. Böylece görsel olarak kontrolü mümkün olan ünitenin ayrıca işitsel olarak da kontrolü sağlanmış olmaktadır.