Tıbbi Gaz Santralleri

Kriyojenik Likit Oksijen Sistemleri

Tıbbi gazın kriyojenik sıcaklıklarda sıvı olarak depolanması ve ortam sıcaklığında bir gaz halinde buharlaştırılması ile sağlık tesisinin gaz ihtiyacını tedarik etmek için tasarlanan sistemlerdir.


Kriyojenik Likit Oksijen Sistemleri

Sıvı oksijen kriyojenik sıcaklıklarda (eksi 183 ° C'ye kadar) saklanır ve hava ile ısıtılan bir buharlaştırıcıdan geçirilerek ortam sıcaklığında bir gaza dönüştürülür. Kriyojenik tank, normal olarak, yumuşak bir çelik dış kabuk içinde desteklenen bir paslanmaz çelik iç basınç depo ile yapılır. Dış kabuk ile iç depo arasındaki boşluk, içteki ortama ısı transferini en aza indirmek için, sıvı oksijenin buharlaşma hızını azaltan, vakum altında tutulan yüksek performanslı bir yalıtım malzemesi ile doldurulur.Basınç yükseltme buharlaştırıcısına sıvı akışını sağlayan bir basınç arttırıcı regülatör, gerektiği gibi sıvı oksijen sisteminde basıncı otomatik olarak kontrol eder. Sisteminin, hastane taleplerinin yüksek ve sürekli olduğu durumlarda  buharlaştırıcı üzerinde hava akışının kısıtlandığı “buzlanma” eğilimi vardır. Bu koşullar altında, dikkate alınması gereken seçenek ise  ilave buharlaştırıcı eklenmeli ve buharlaştırıcılar arasında otomatik değiştirme sistemi kurulmalıdır. Kontrol paneli tasarımı, BS EN 737-3'te belirtilen tasarım gereksinimlerine uygun ve sistem tasarım akışını sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır.